Life is beautiful

“Nedopusť, aby ti včerajšok, zabral väčšinu dneška” – Will Rogers

Nájdeš nás aj tu

ADVENT: Prečo ho slávime a odkiaľ sa vzal prvý adventný veniec?

Nech už toto obdobie vnímate akokoľvek, asi už ani neexistuje domácnosť, ktorá by nevlastnila adventný veniec alebo aspoň neurobila deťom radosť adventným kalendárom. Výnimočnosť tohto času sa mu jednoducho nedá uprieť. Prvá nedeľa po oslavách mena Katarína sa už od nepamäti považuje za 1. adventnú nedeľu, ktorá môže pripadnúť na deň medzi 27. novembrom až 3. decembrom. V každom prípade sa spája so začiatkom cirkevného roka a symbolickým čakaním na príchod Spasiteľa.

Tradície sa menia

Je pochopiteľné, že aj tradícia adventu sa plynutím času modifikovala. V dávnej minulosti trvalo toto obdobie od dvoch do šiestich týždňov. Dĺžka, na akú sme zvyknutí teraz, bola ustálená až v období medzi rokmi 590 až 604 vďaka pápežovi Gregorovi I.

Tradičný adventný kalendár. Zdroj: sellmer-verlag.de

Hovorí sa, že adventné obdobie by malo byť spojené s akýmsi upokojením sa pred koncom roka. V minulosti sa to prejavilo napríklad v zmenenom životnom štýle ľudí, v dodržiavaní prísneho pôstu alebo v „zákaze“ konania svadieb a zábav. Dnes je však situácia v tomto ohľade veľmi odlišná. Je diskutabilné, či sa koniec roka v dnešnom hektickom svete považuje za obdobie pokoja a oddychu. A napokon, komercia urobila v tejto oblasti tiež svoju nie príliš sympatickú „robotu“. A tak ostáva na každom z nás, ako toto obdobie pojme a čo si z neho zoberie.História adventného venca

Symboliku tohto obdobia dokresľuje adventný veniec, ktorý možno máte doma aj vy a každoročne si na ňom poctivo zapaľujete sviečky. Zamysleli ste sa však niekedy nad tým, odkiaľ vôbec prišiel, resp. kto stojí za jeho prvotným vznikom? Príbeh je totiž naozaj veľmi zaujímavý.

S úplne prvým adventným vencom prišiel hamburský kňaz Johann Henrich Wichern, ktorý svoj život zasvätil pomoci chudobným ľuďom a opusteným sirotám. Sám vybudoval sirotinec, a práve neustále otázky detí ohľadom toho, kedy už budú Vianoce, ho primäli k tomu, aby v roku 1939 vytvoril prvý adventný veniec. Jeho základ tvorila kombinácia čečiny a dreva, pričom bol úplne iný, ako ho poznáme dnes. Vyrobený bol zo starého kolesa od voza, kde Wichern umiestnil dokopy 23 sviečok – z toho 19 malých a 4 veľké, ktoré symbolizovali adventné nedele. A aby na neho všetky deti dokonale videli, visel zo stropu.

Zdroj: Pixabay

Jeho nápad a vynález sa v Nemecku okamžite ujal a časom sa preniesol do celého sveta. Dnes ho síce poznáme v menšej verzii len so 4 sviečkami, avšak jedno, a to hlavné, ostalo zachované. Dodnes je neodmysliteľným symbolom toho, že Vianoce sa nezadržateľne blížia.

Zdroj: wikipedia.org, pnky.sk

You don't have permission to register