a

Po ktorom príbuznom dedíme najviac génov? Vedci prišli so zaujímavou a prekvapivou štúdiou

Zdroj: Pexels

Asi každému napadnú ako prví rodičia. Je to celkom pochopiteľné, sú nám najbližší, starajú sa o nás, vychovávajú nás. Napriek tomu však existuje osoba, ktorá je nám geneticky a emocionálne ešte o kúsok bližšia. Je to stará mama z maminej strany.

Ak ste si práve spomenuli na úžasný vzťah, ktorý máte (alebo ste mali) so svojou starou mamou, nie je to náhoda. Vedci zistili, že si s nimi tak úžasne rozumieme aj kvôli tomu, že zdieľame ich DNA. Spájajú nás podobné povahy či emócie.

Ako uviedol portál brightside.me, tento unikátny genetický vplyv starej mamy z maminej strany opisuje chilský esejista Alejandro Jodorowsky vo svojej knihe Metagenealogy: Self-Discovery Through Psychomagic and the Family Tree.

Podľa Jodorowskeho môžu gény preskočiť rodičov a preniesť sa zo starých rodičov priamo na vnúčatá. Rovnako tvrdí, že gény, ktoré dostáva dieťa od svojej matky, pochádzajú priamo od babičky. Preto je stará mama z maminej strany tou, ktorá je najviac zodpovedná za genofond svojich vnúčat.

Zdroj: Pexels

Niektoré gény sa neprejavia u každej generácie, preto sa deti môžu podobať na svojich strýkov, tety, či starých rodičov. Takisto platí, že deti nemusia vyzerať presne ako stará mama z maminej strany, ale je veľmi pravdepodobné, že aspoň niečo po nej zdedia. Či už úsmev, materinské znamienko, farbu očí alebo spôsob chôdze. Môžu však zdediť aj veci, ktoré na prvý pohľad nie je vidno. Štruktúru kostí, svalov, či dokonca genetické choroby.

Vedecky podložené

So svojimi starými rodičmi zdieľame 25 % našej DNA. Vedci z Univerzity v Cambridge zverejnili zaujímavú štúdiu, ktorá hovorí o pute medzi vnúčatami a starou mamou z maminej strany. Toto vzniká kvôli tomu, že odovzdáva svojim vnúčatám až 25 % chromozómov X.Aj stará mama z otcovej strany síce odovzdáva 50 % chromozómov X svojim vnučkám, avšak vnukom neodovzdá nič.

Vedci skúmali rôzne rodiny a kmene z celého sveta až do 17. storočia. Zistili, že prítomnosť maminej matky pri výchove, zvyšovala šancu dieťaťa na dožitie sa dospelosti. Takisto prítomnosť otcovej mamy mala kladný vplyv na vnučky, na vnukov však nie. Je pravdepodobné, že to bolo spôsobené najmä tým, že medzi starou mamou z otcovej strany a vnukom nie je žiadne genetické puto.

V žiadnom prípade to však automaticky neznamená, že stará mama z maminej strany je lepšia než tá z otcovej strany. V láske na génoch až tak nezáleží. Dôležité je udržiavať kontakt a zaujímať sa jeden o druhého.

 

A ako je to vo vašej rodine? S ktorým starým rodičom ste mali najlepší vzťah? Podobáte sa na seba?

 

Zdroj: brightside.me, cam.ac.uk