Life is beautiful

“Nedopusť, aby ti včerajšok, zabral väčšinu dneška” – Will Rogers

Nájdeš nás aj tu

Prvý dojem je veľmi dôležitý. Ľudia vás posudzujú na základe týchto dvoch kritérií

Autorkou tejto novátorskej teórie je Amy Cuddy, profesorka z Harvard Business School. V spolupráci so svojimi kolegami Susan Fiske a Petrom Glickom sa už 15 rokov venuje problematike prvého dojmu. Jej teóriu zhrnul portál peacequarters.com.

Profesorka vo svojej novej knihe s názvom „Presence“ zverejnila výsledky dlhoročného výskumu. Zistila, že keď spoznáme niekoho nového, položíme si 2 základné otázky:

  1. Môžem tejto osobe dôverovať?
  2. Môžem túto osobu rešpektovať?

Ak to preložíme do bežnej reči, zistíme, že prvá otázka je o tom, či nám je dotyčný človek sympatický. Druhá zasa hovorí o tom, či ho považujeme za schopného a kompetentného.

Zdroj: Pexels

Základom je dôvera

Keď sa pokúšate získať nejakú novú prácu, vašim cieľom bude pravdepodobne pôsobiť schopne, aby ste zamestnávateľa presvedčili o svojich kvalitách. Nie je však dobré zamerať sa len na to. Pre väčšinu ľudí je pri prvom stretnutí omnoho dôležitejšie získať dojem dôveryhodnosti.„Z pohľadu evolúcie je omnoho dôležitejšie zistiť, či si ten človek zaslúži našu dôveru,“ hovorí Cuddy. Toto jej tvrdenie má základ už v dávnej minulosti. Pred mnohými rokmi žili naši predkovia v jaskyniach a ich primárnym záujmom bolo prežiť.

Keď vám ide o krk, nezaujímate sa o to, či je váš protivník schopný a kompetentný. Otázkou života a smrti je to, či vám od neho hrozí nebezpečenstvo. Až keď sa uistíte, že mu môžete dôverovať, začnú vás zaujímať ďalšie jeho stránky.

Teraz nám už pri stretávaní sa s ľuďmi nehrozí bezprostredné nebezpečenstvo, strach z neznámych ľudí si však nesieme vo svojej DNA. Preto, ak chcete urobiť dobrý dojem, musíte pôsobiť dôveryhodne. Až potom začne človek, ktorý sedí oproti vám, uvažovať, či ste kompetentní, či máte dosť znalostí a schopností vykonávať prácu, o ktorú sa uchádzate.

Nebojte sa socializovať

Často sa stáva, že práve ľudia, ktorí patria v práci k tým najšikovnejším a najsamostatnejším, nie sú nikdy povýšení. Dôvodom môže byť aj to, že málokedy požiadajú svojich spolupracovníkov o pomoc. Tým prichádzajú nielen o možnosť sociálneho kontaktu, ale ich kolegovia ich väčšinou nepovažujú za dôveryhodných.

Zdroj: Pexels

„Ak vám neverí človek, na ktorého sa snažíte urobiť dojem, nedostanete sa ďaleko. Je možné, že v ňom dokonca vyvoláte podozrenie, že ho chcete zmanipulovať. Rešpekt si dokáže vybudovať len osoba, ktorá je dôveryhodná a silná zároveň. Ak dokážete na ľudí pôsobiť dôveryhodne, vaša sila sa stane vašou silnou stránkou a nie slabinou,“ dodáva Cuddy.

Skúste sa riadiť týmto pravidlom, keď sa najbližšie budete uchádzať o prácu, prípadne keď sa vyberiete na prvé rande. Určite to nebude na škodu.

Zdroj: peacequarters.com

You don't have permission to register