a
Archive

Znie to síce jednoducho, no dosiahnuť tento stav je veľká veda. Pomôcť by vám mohli tzv. denné zoznamy, do ktorých si napíšete, čo chcete cez deň dokázať a

1. Vítajte deň so svojou obľúbenou hudbou Zvonenie budíka je jeden z najnepríjemnejších zvukov na svete. Je agresívny, nástojčivý, vytrhne vás zo spánku a prvé, čo cítite je zlosť.