a
Archive

Od uplynulej soboty sú majitelia povinní začipovať svojich psov predtým, než dovŕšia 12 týždňov. Psy narodené pred 31. augustom musia mať čipy do 31. augusta 2019. Začipované psy