Search
Close this search box.

študentky

titulka
Študentky marketingu vytvorili kampaň, ktorá poukazuje na aktuálny negatívny dopad plastov
Študentky Katedry marketingovej komunikácie a reklamy Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre chceli...