Life is beautiful

“Nedopusť, aby ti včerajšok, zabral väčšinu dneška” – Will Rogers

Nájdeš nás aj tu

Ochrana technologických zariadení pred poškodením

Moderné magnetické separátory sú umiestnené napríklad nad pásovým dopravníkom. Na rozdiel od magnetických blokov, závesné separátory dobre oddeľujú aj drobné železné predmety. Sú veľmi vhodné na odstraňovanie železa vo veľkom ale aj menšom množstve.

Používajú sa aj v prípade nebezpečenstva blokovania železa medzi magnetom a dopravnou cestou. Najvhodnejší typ aplikácie závisí predovšetkým od výšky a orientácie vo výrobe.

Hlavný a najdôležitejší význam magnetického separátora

Spočíva v tom, aby oddelil a vytriedil kovové magnetické nečistoty od konkrétneho materiálu. Podľa toho, s akým materiálom sa pracuje a ako sa dopravuje, vyberáme použitie konkrétneho separátora, čo znamená, že je na trhu veľké množstvo univerzálnych separátorov magnetických častíc.

Separátor môžete použiť aj pri triedení poľnohospodárskych produktov

Ak sú na dopravníku zemiaky, repa alebo cibuľa, môžete použiť pevnú magnetickú dosku. Je ideálna  na triedenie alebo separáciu malého množstva feromagnetických nečistôt väčších rozmerov z ľahko prestupných materiálov, ktorým môžu byť už spomínané zemiaky, ale aj recyklácia a spracovanie odpadu, alebo ťažba nerastných surovín.

Výhodou týchto separátorov je veľmi jednoduchá montáž nad pásový dopravník pomocou 4 závesných ôk v každom rohu dosky. Je veľmi dôležité, aby sa táto magnetická doska, pre čo najlepšie triedenie odpadu, nachádzala čo najbližšie k separovanému materiálu. Vo všetkých smeroch magnetickej separácie si ale nechajte poradiť odborníkom, ktorý má prax a skúsenosti oprávňujúce na adekvátne zaobchádzanie a jeho využitie.

You don't have permission to register