a
Archive

Podľa portálu smartertraveller.com, v prípade "Slow Travel" ide o spôsob života, pri ktorom kladieme dôraz na lokálnosť, tradície, kvalitu, spomalenie. Patria sem aj Slow Food, Slow Schools, Slow Money či