a
Archive

Hoci by sa mohlo zdať, že z tejto činnosti nemôže vzísť nič výnimočné, opak je pravdou. Dôkazom je Sebastian Magnani, fotograf, ktorý sa rozhodol svoje umelecké vlohy pretaviť