Life is beautiful

“Nedopusť, aby ti včerajšok, zabral väčšinu dneška” – Will Rogers

Nájdeš nás aj tu

Aký je najlepší spôsob, umiestnenia nákladu počas jeho prepravy?

Bezpečnosť a kvalita prepravy závisí nielen od druhu dopravného prostriedku, ale aj správneho umiestnenia nákladu počas jeho transportu. Samozrejme, vždy je bezpečnejšie objednať si služby od konkrétnej prepravnej spoločnosti, no sú situácie, keď základné pravidlá potrebujete poznať aj sami.

Aké to sú a mali by ste ich nielen pri obľúbenej riečnej preprave poznať?

Pravidlá pre umiestnenie nákladu na prepravu

V prvom rade je potrebné veci určené na rýchlu prepravu tovaru správne zabaliť. K tomu budete potrebovať pásku, kartónové škatule, ochrannú fóliu so vzduchovými bublinami, papier, ochrannú prepravku (na krehké predmety), fixku (škatuľky s nápismi).

Umiestnenie nákladu sa musí vykonávať kompaktne a berúc do úvahy všetky konštrukčné vlastnosti vozidla. Krabice naložte čo najtesnejšie. To zaisťuje, že zaberajú minimálny priestor a sú chránené pred náhodným prevrátením.

Existujú aj ďalšie univerzálne pravidlá pre umiestnenie nákladu na prepravu:

  • Položky by mali byť rovnomerne rozložené;
  • Zohľadňovať by sa mala maximálna povolená hmotnosť;
  • Veľké predmety sú upevnené špeciálnymi spojovacími prvkami;
  • V prvom rade sa nakladajú ťažké a silné veci (budú zospodu);
  • Krehké predmety sa nakladajú na samom konci nakladania;
  • Nerovnomerné umiestnenie spôsobuje kývanie predmetov;
  • Položky s ostrými hranami sú zabalené tak, aby nedošlo k poškodeniu zvyšku krabíc;
  • Na upevnenie sa používajú spoľahlivé spojovacie prvky a viazacie popruhy.

Ďalším spôsobom zabezpečenia pri ukladaní predmetov je uzamknutie. V tomto prípade sa používajú rozperné tyče, palety a zarážky. Pri ukladaní a preprave nákladu v kontajneroch na plošine nie je povolený pohyb škatúľ v nej. Na steny a dvere by nemal byť vyvíjaný ani žiadny tlak.

To všetko pri preprave tovaru zohľadnite a nielen zisk, ale aj obojstranná spokojnosť bude pre vás tou najlepšou odmenou.

You don't have permission to register