Life is beautiful

“Nedopusť, aby ti včerajšok, zabral väčšinu dneška” – Will Rogers

Nájdeš nás aj tu

Hygienici zverejnili zoznam vôd vhodných na kúpanie. Prekvapením je bratislavská Kuchajda

V areáli Kuchajdy nájdete prezliekarne, sprchy či zariadenia pre osobnú hygienu a viacero reštaurácií a bufetov pre prípady, kedy vás zastihne hlad. Deti sa môžu vyblázniť na niekoľkých ihriskách, ktoré disponujú preliezkami, šmykľavkou, kolotočom, a pieskoviskom. Vstup do areálu je bezplatný.

Pravidelné testovanie ako prevencia proti znečisteniu vôd 

Kvalita vody sa bude kontrolovať v dvojtýždňových intervaloch, ako aj podľa aktuálnej situácie. Návštevníci si tak môžu na webovej stránke www.ruvzba.sk pozrieť aktuálne výsledky rozborov vôd každý štvrtok spolu s poznámkou, či je voda vhodná na kúpanie.

Ak však cez leto plánujete rekreačné kúpanie aj v iných lokalitách, prípadne by ste chceli okúsiť neznáme vody, na stránkach Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nájdete kompletný zoznam kúpalísk a vodných plôch s vyhovujúcou kvalitou vody na kúpanie.

Treba dodržiavať pravidlá 

Celkovo bude sledovaných viac ako 80 prírodných vodných plôch. Radíme vám, aby ste pri kúpaní na novom a neznámom mieste vstupovali do vody postupne a opatrne, vyhýbali sa prudkému ochladeniu organizmu a do hlbších vôd sa púšťali len v prípade, ak ste zdatnejším plavcom, aj to minimálne vo dvojici.

Zdroj: ruvzba.sk

You don't have permission to register