Life is beautiful

“Nedopusť, aby ti včerajšok, zabral väčšinu dneška” – Will Rogers

Nájdeš nás aj tu

Slovenské školy zažijú malú revolúciu. Angličtina už nebude povinná

V súčasnosti majú študenti od 3. ročníka povinnú angličtinu a v 7. ročníku si vyberajú druhý voliteľný jazyk. Ministerka školstva chce, aby už aj v 3. ročníku mali študenti možnosť voľby. Na výber budú mať žiaci, okrem angličtiny, z ďalších 5 jazykov. Nemčinu, taliančinu, francúzštinu, španielčinu alebo ruštinu.

Ministerka vyjadrila obavy, že kvôli povinnej angličtine sa deťom zhoršujú vedomosti z iného, pre Slovákov, ktorí sa chcú uplatniť v zahraničí, veľmi dôležitého jazyka. „Nemčina je ťažký jazyk. To, že máme horšie výsledky u študentov z maturity pripisujeme tomu, že majú na ňu neskorý nábeh,“ vyjadrila sa Martina Lubyová, ministerka školstva .Vraj sme našli lepšie riešenie

Ministerstvo tak chce dať školám „voľnú ruku“ pri výbere jazyka, ktorý sa budú deti učiť už od 3. ročníka. Zmeny teda budú dobrovoľné. Pokiaľ sa žiak bude chcieť učiť angličtinu, rezort školstva mu v tom nebude brániť. Zmenu vítajú aj samotní učitelia nemčiny a ruštiny. Tvrdia, že školy by mali podporovať viacjazyčnosť svojich žiakov.

zdroj: Day Translations

„Viacjazyčnosť prispieva k odbúravaniu etnocentrizmu, k zlepšeniu šancí mladých ľudí úspešne sa presadiť v živote, obhájiť svoje stanoviská doma i vo svete,“ dodali zástupcovia učiteľov nemčiny a ruštiny. Najžiadanejším jazykom na trhu práce je stále angličtina, ale firmy a korporácia majú veľakrát záujem aj o spomínanú nemčinu a ruštinu.

Jeden zásadný problém!

Problém, na ktorý ministerstvo pravdepodobne narazí pri zavedení novinky, je nedostatok učiteľov. Mnohé školy majú problém nájsť dostatok kvalifikovaných angličtinárov, s ostatnými jazykmi to bude pravdepodobne ešte ťažšie. Väčšina škôl tak pravdepodobne nebude mať možnosť vyučovať iný jazyk ako zabehnutú angličtinu.

You don't have permission to register