a
Archive

Znie to síce jednoducho, no dosiahnuť tento stav je veľká veda. Pomôcť by vám mohli tzv. denné zoznamy, do ktorých si napíšete, čo chcete cez deň dokázať a

Znie to možno ako sen, no pre zamestnancov novozélandskej firmy Perpetual Guardian, sa práve toto stalo skutočnosťou. Spoločnosť sa totiž definitívne rozhodla zaviesť 4-dňový pracovný týždeň. K tomuto rozhodnutiu