Life is beautiful

“Nedopusť, aby ti včerajšok, zabral väčšinu dneška” – Will Rogers

Nájdeš nás aj tu

Čo vlastne znamená zákaz mobilov na slovenských školách?

Mobilný telefón na slovenských školách budú môcť žiaci používať už len ako učebnú pomôcku. Budú si môcť na ňom pozrieť vzdelávacie videá a využívať náučné aplikácie. To všetko však len so súhlasom vyučujúceho. Rozhodlo tak ministerstvo školstva vo svojej najnovšej vyhláške. Učiteľ, prípadne riaditeľ, bude musieť takisto odsúhlasiť telefonáty v neštandardných situáciách, kedy sa dieťa potrebuje z vážnych dôvodov spojiť s rodičom.

Zdroj: Unsplash

Pre mnohé školy sa touto vyhláškou priamo z rezortu školstva nič nezmení. Učiteľka Iveta pre LAJFKA magazín prezradila, že základná škola, na ktorej učí, zakazuje používanie mobilných telefónov už v školskom poriadku. Ak si žiak mobil aj napriek zákazu vezme so sebou do školy, musí ho mať počas vyučovacích hodín vypnutý a odložený v taške. Dodáva však, že tento zákaz máloktorí žiaci, najmä z druhého stupňa, rešpektujú.„Mne osobne mobilný telefón neprekáža. Učím fyziku a informatiku, na prvom predmete bežne používame mobilný telefón ako stopky či kalkulačku, na informatike ako alternatívu, keď nám vypadne internet,“ dodáva Iveta.

Od školského roku 2018/2019 platí zákaz používania mobilných telefónov aj vo Francúzsku. Žiak musí mať telefón počas vyučovania vypnutý, prípadne zamknutý v skrinke. Použiť ho môže len v núdzových situáciách. Opatrenia môžu zaviesť aj stredné školy. Tu je však rozhodnutie ponechané v ich kompetencii. Nechajme sa teda prekvapiť, ako sa slovenským školám podarí zaviesť tento zákaz do bežnej praxe.

You don't have permission to register