Life is beautiful

“Nedopusť, aby ti včerajšok, zabral väčšinu dneška” – Will Rogers

Nájdeš nás aj tu

Les v Tichej doline, zničený veternou smršťou, znova ožíva. Pozrite si nádherné fotografie

Fotografie zverejnilo Ministerstvo životného prostredia SR a sú jasným dôkazom toho, že príroda sa dokáže sama o seba postarať. Bezprostredne po katastrofe sa strhla búrlivá diskusia o tom, ako sa k  danej situácii postaviť. Lesníci chceli lesu aktívne pomôcť odvozom polámaných stromov. Naopak, ochranári chceli zničené stromy ponechať v rukách prírody.

Na mnohých miestach napokon lesníci lesu pomohli. Tichú dolinu však ponechali bez zásahu, čo je dodnes vnímané problematicky. Jedná sa o 16-kilometrový úsek na južnej strane Vysokých Tatier, ktorý má najvyšší stupeň ochrany. Podľa fotografií je zrejmé, že aj napriek katastrofe nie je Tichá dolina vôbec  tichá. Naopak, bujnie v nej život.V súčasnosti plánuje ministerstvo zaviesť novú legislatívu, ktorá by mala zaručiť bezzásahovosť aspoň polovici územia každého národného parku. Takisto plánuje presunúť štátne pozemky v národných parkoch pod správu Štátnej ochrany prírody SR.

zdroj: minzp.sk

zdroj: minzp.sk

zdroj: minzp.sk

zdroj: minzp.sk

zdroj: minzp.sk

Zdroj: minzp.sk

You don't have permission to register