Life is beautiful

“Nedopusť, aby ti včerajšok, zabral väčšinu dneška” – Will Rogers

Nájdeš nás aj tu

Riešenie, ktoré šetrí prevádzkové náklady spoločnosti

Virtuálne sídlo firmy

Každá spoločnosť je podľa platnej legislatívy povinná uviesť pri zápise do Obchodného registra svoje sídlo. Môže ním byť vlastná nehnuteľnosť alebo prenajaté priestory. Moderným riešením na úsporu nákladov je prenajatie virtuálneho sídla. Virtuálne sídlo firmy je výhodné nie len z finančného hľadiska. Spája v sebe aj ďalšie prínosy:

  • Virtuálne sídlo firmy je spravidla prenajímané v obchodných centrách alebo kancelárskych budovách. Pre vašu spoločnosť tak získate lukratívnu adresu.
  • Virtuálne sídlo šetrí aj na prevádzke kancelárie. Budete mať postarané o vašu poštu. O došlej pošte budete informovaný e-mailom. Môžete si objednať aj iné doplnkové služby. Napríklad telefonický kontakt so zákazníkmi, dohodnutie stretnutí a podobne.
  • Získate tiež možnosť prenájmu zasadacej miestnosti priamo na adrese sídla. Budete tak mať k dispozícii reprezentatívne miesto na rokovania s vašimi obchodnými partnermi.

Zdroj: Pixabay

Registračné sídlo

Registračné sídlo vám umožní venovať viac času podnikaniu. Je vhodné pre začínajúcich podnikateľov zo Slovenska aj zo zahraničia. Prenájom registračného sídla je výhodný aj pre menšie spoločnosti, ktoré nepotrebujú využívať svoju kanceláriu denne.

Oceníte ho tiež v prípade, že chcete podnikať a nechcete mať sídlo firmy na domácej adrese. Registračné sídlo Bratislava často využívajú podnikatelia, ktorí chcú pre svoju spoločnosť získať sídlo v hlavnom meste. A to buď kvôli prestíži firmy alebo z iných dôvodov. Napríklad kvôli menšej pravdepodobnosti daňovej kontroly v porovnaní s inými mestami.

You don't have permission to register