Life is beautiful

“Nedopusť, aby ti včerajšok, zabral väčšinu dneška” – Will Rogers

Nájdeš nás aj tu

Na medzinárodnej vesmírnej stanici prebieha množstvo vedeckých experimentov. Každý však musí spĺňať tieto 3 kritériá

Na medzinárodnej vesmírnej stanici si pozorne vyberajú, akým experimentom sa budú venovať. Sú pochopiteľne značne obmedzení, a to nielen časovo, ale aj priestorovo, a najmä ľudsky. Nie je v silách kozmonautov napodobniť každý jeden vedecký experiment, ktorý sa udeje na Zemi, aj keby to bolo určite zaujímavé. Práve preto existuje organizácia CASIS. Tá rozhoduje, ktoré vedecké pokusy budú kozmonauti vo vesmíre vykonávať.

zdroj: NASA

CASIS (Centrum pre rozvoj vedy vo vesmíre) je akýmsi sprostredkovateľom medzi vesmírnou stanicou a zemou. Táto nezisková organizácia vznikla v roku 2012 a sídli na Floride. Financujú ju rôzne súkromné spoločnosti, ale aj obyčajní ľudia, ktorí chcú podporiť výskum vo vesmíre.

Dozerá na to, aby všetky vedecké experimenty, ktoré prebehnú na vesmírnej stanici, spĺňali nasledovné 3 kritériá:

1. Pokus musí byť uskutočniteľný a bezpečný.

2. Musí to mať nejaký prínos pre život na zemi.

3. Musí sa finančne oplatiť. Potenciálny výsledok musí mať väčšiu hodnotu než peniaze, ktoré do neho budú investované.

Ak pokus, ktorý nosíte v hlave, spĺňa všetky tieto podmienky a skutočne by ste chceli, aby ho vyskúšali vedci vo vesmíre, zavolajte CASIS. Áno, skutočne sa to dá. Na ich stránke je formulár, kde sa môžete prihlásiť. CASIS je relatívne mladá organizácia, ktorá je údajne veľmi otvorená návrhom širokej verejnosti.V súčasnosti CASIS spolupracuje so spoločnosťou Budweiser. Snažia sa prísť na to, či sa ich pivo dá vyrobiť aj v podmienkach, ktoré sú na vesmírnej stanici. My sme samozrejme zvedaví, ako by mohlo takéto pivo chutiť.

Zdroj: spacestationresearch.com, curiosity.com

You don't have permission to register