Life is beautiful

“Nedopusť, aby ti včerajšok, zabral väčšinu dneška” – Will Rogers

Nájdeš nás aj tu

FOTO: Záchrana domčeka deduška Večerníčka je v plnom prúde. Chystá sa viacero noviniek

Očakávaná obnova a rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky známeho domčeka deduška Večerníčka sa začala 6. júla 2020.


Ide o jeden z posledných objektov ľudovej architektúry tohto druhu na území Prešovského kraja, ktorý verejnosť pozná a vyhľadáva ako chalúpku deduška Večerníčka.

Zvučka Večerníčka je najdlhšie vysielanou zvučkou v Slovenskej republike. Odrastá na nej už tretia generácia divákov RTVS. Keď sme sa dozvedeli, že predmetný domček je v dezolátnom stave, považovali sme za povinnosť zachrániť ho,“ poznamenal generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník.

Dezolátny stav

Do domčeka zatekalo a obec preto v minulosti prekryla slamenú strechu nepremokavou celtou. Na mnohých miestach bola opadaná aj hlinená omietka, preto už bolo nutnosťou, aby došlo k rekonštrukcii tohto zrubu, ktorý je vernou kópiou z legendárnej Večerníčkovej znelky.

Kompletná rekonštrukcia sa uskutoční pod dozorom Krajského pamiatkového úradu v Prešove. Vymení sa nielen strecha, ale aj poškodené drevené hranoly, stropný krov, okenice a okná, dvere, drevené podlahy, vymuruje sa komín a nanovo zvonku i zvnútra omietne.

Zdroj: RTVS

RTVS ako verejný obstarávateľ zadal zákazku v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní v plnom znení. Konečným úspešným uchádzačom sa stal Dušan Žipaj z Matiašky, ktorý predložil najvýhodnejšiu cenu a splnil tak všetky požiadavky verejného obstarávateľa. Cena diela je vyčíslená na 114 789,06 eur s DPH.

Kultúrna pamiatka so stálou expozíciou

Drevenú stavbu vlastník RTVS presťahuje, zostane však v Novej Sedlici na mieste, kde bude pre turistov dostupnejšia.

Je to drevenica z drevených trámov, ktoré sú okresané a spájané bez klincov, pokope držia vlastnou váhou. Pri oprave sa využijú tradičné techniky, majstri naviažu aj slamenú strechu,“ informoval zhotoviteľ Dušan Žipaj.

Na premiestnenie a rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky požiadala RTVS o finančné prostriedky aj Ministerstvo kultúry SR. Prostredníctvom  dotačného programu Obnovme si svoj dom rozhodlo Ministerstvo kultúry SR o pridelení dotácie v sume 74 500 eur.

Rekonštrukcia a obnova tejto kultúrnej pamiatky by mala prebiehať päť mesiacov. Plánovaný termín ukončenia je november 2020.

RTVS plánuje vo vynovenom domčeku deduška Večerníčka zriadiť stálu expozíciu a depozitár detských programov.

„Verím, že o nejaký čas sa v tomto domčeku otvorí expozícia televíznej rozprávky a podporíme tak cestovný a turistický ruch v tomto krásnom kúte Slovenska,“ skonštatoval generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník.

Zdroj: TS RTVS

Zdroj titulnej fotografie: RTVS

You don't have permission to register