Life is beautiful

“Nedopusť, aby ti včerajšok, zabral väčšinu dneška” – Will Rogers

Nájdeš nás aj tu

Obchody a reštaurácie nebudú môcť vyhadzovať prebytočné potraviny. Slovensko robí ďalší krok pre ekológiu

Envirostratégia je vlastne súborom cieľov, ktoré sa pokúsi Slovensko v najbližších rokoch splniť. Výsledkom má byť zlepšenie a ochrana životného prostredia. Plnenie jednotlivých bodov bude mať na starosti Ministerstvo životného prostredia SR, spolu s ďalšími štátnymi inštitúciami. Envirostratégia teda nie je zákonom, iba súborom cieľov, ktoré sa ministerstvo v budúcnosti pokúsi dosiahnuť reguláciami a zákonmi.

zdroj: Facebook / Kaufland Slovenská republika

Jednotlivé body zahŕňajú rôzne oblasti ekológie, ako napríklad ochranu vôd pred znečisťovaním, zákaz ťažby lesa v miestach s najvyššou ochranou, či podporu recyklácie odpadu.V jednom z bodov sa Slovensko zaväzuje predchádzať tvorbe biologicky rozložiteľného a potravinového odpadu. V praxi to bude vyzerať tak, že reštaurácie a supermarkety budú musieť potraviny, ktoré im večer zostanú v regáloch, darovať (napríklad charite).

zdroj: Unsplash

Potraviny, ktoré už nebudú vhodné na konzumáciu, budú musieť prevádzky kompostovať, prípadne energicky zhodnotiť. Slovensko takisto odstráni z potravín označenie „minimálna trvanlivosť“ a nahradí ho formulkou „spotrebujte do“. Aj domácnosti budú podporované v kompostovaní odpadov tým, že v mestá a obce obrátia viac pozornosti na budovanie kompostární.

Vzorom nám môže byť Francúzsko, ktoré od roku 2016 trestá prevádzky, ktoré vyhadzujú odpad. Každý supermarket s rozlohou nad 400 m² musí prebytočný tovar darovať charite. Za porušenie zákona hrozí majiteľom pokuta v rozmedzí od 3.750 do 75.000,- EUR, či dokonca 2 roky väzenia. Vo Francúzsku teda aj vďaka týmto opatrenia daruje potraviny až 94 % prevádzok.

Zdroj: foodnavigator.com, minzp.sk, euractiv.sk 

You don't have permission to register